Kirkekoret

Hallo…! Hvor er du, dig mellem 8 og 20 år?

Tersløse kirkes børne- og ungdomskor optager nye sangere,

så kom og syng med os!  Du kan begynde allerede nu:

 

                                       Melodi: ”Juletræet med sin pynt”

                                       vil du gerne syng’ i kor

                                      sig det til din far og mor.

                                      De kan ringe Lea op

                                      så du lær’ at synge flot.

                                      Kor er hvor man hygger sig

                                      med musik og sang og leg.

 

Vil du have det li’så sjovt, som vi havde det, da vi skrev dette lille vers?

              Så kom og vær med  i Tersløse Sognegård

eller kontakt vores korleder Lea Schmidt Daescu

tlf. 22 27 11 09 eller mail: leadaescu@yahoo.com for at høre mere.

 

Kærlig hilsen Tersløse kirkes børne- og ungdomskor

 

P.S.

Undervisningen er gratis og inkluderer:

Kage , kammeratskab og kendskab til noder

 

 

 

 

Tersløse Kirkes spire- børne- og ungdomskor

korleder Lea Schmidt Daescu – tlf. 22 27 11 09 – lsd@dianalundkirker.dk

Holbergskolens Spirekor

Spirekoret er et tilbud til Holbergskolens indskoling og optager børn fra 0.klasse, 1. og 2. klassetrin. Undervisningen foregår på skolen om tirsdagen i tidsrummet 13.10-15.15. (undtagen i skoleferier)

I spirekoret synger, leger og danser vi til forskellige sange. Vi ”snuser” til noder og rytmer og lærer at lytte og synge til og med hinanden.

Undervisningen varetages af organist og korleder Lea Schmidt Daescu

Undervisningen er gratis.


Tersløse kirkes børnekor

Børnekoret er en 3-årig korskole. Der optages børn fra 3.-5. klassetrin. Her optages alle, uanset sangligt niveau.
Børnekoret øver i Tersløse sognegård hver torsdag eftermiddag kl. 15.15-16.30 (undtagen i skoleferier). Undervisningen er gratis, dog betales et engangsbeløb for leje af korbluse.

Undervisningen varetages af organist og korleder Lea Schmidt Daescu

 

Tersløse kirkes Ungdomskor
Ungdomskoret øver i Tersløse sognegård hver torsdag kl. 16.30-18.15 (undtagen i skoleferier). Koret består af unge fra 6.klasse – 3.g. og får løn for medvirken ved gudstjenester. Der optages hovedsagligt børn, der har gennemgået korskolen. Men alle kan søge optagelse efter en forudgående optagelsesprøve. Undervisningen er gratis, dog betales et engangsbeløb for leje af korbluse.

Hvorfor synge i kirkekor?
At synge i kor, er en helt unik måde at være sammen på. Man er et team, der er afhængige af hinanden, og hver enkelt sanger er en vigtig brik i den store helhed. Ved den ugentlige korprøve lærer man at bruge sin stemme rigtigt, både i tale og i sang. Gennem sjove klappe-trampe og danseøvelser lærer man at mestre komplicerede rytmiske forløb. Man får kendskab til node – og rytmenotationer. Man lærer at lytte efter hinanden, får en større disciplin og bliver bedre til at koncentrere sig. Man stifter bekendtskab med fremmede sprog og lærer at optræde. Desuden får man et meget stort kendskab til de danske salmer og en fortrolighed med kirkens rum og kirkens sprog. – Men vigtigst af alt: man bliver bare så GLAD, når man synger i kor!!! Derfor har vi også i Tersløse kirkes børne- og ungdomskor et mega godt kammeratskab.

Vi tager på sommerture og afholder korweekender. Vi bliver forkælet af vores ”kormødre” Erna og Kirsten og drikker spandevis af saftevand og spiser kilovis af kage.

 

FAKTA OM KORET

Dannet i februar 2002 af organist Lea Daescu og Tersløse kirkes menighedsråd

Gør tjeneste ved Tersløse, Skellebjerg og Niløse kirker
Medvirker ved ca. 6 årlige gudstjenester, 1 årlig salmesangsaften, et krybbespil el. passionsspil og 2 kirkekoncerter
Deltager i store korstævner arrangeret af FUK, som er foreningen af Folkekirkens børne – og ungdomskor
Tager hver sommer på koncerttur et sted i Danmark
Holder korweekender og kordage
Holder julefest, fødselsdagsfest og sommerfest
Drikker masser af saftevand
Spiser oceaner af kage, frugt og gulerødder
Bliver forkælet af korets uundværlige ”kormødre”, Erna og Kirsten
Inviterer hvert år i medio juni til informationsmøde for interesserede forældre og børn/unge, der ønsker optagelse i koret, men koret optager når som helst nye medlemmer


Korets repertoire
Det er naturligt nok kirkemusikken, som er omdrejningspunktet. Her tilstræbes det, at musikken altid er ”Ordets” tjener og medspiller. Bevægelse er kendetegnende for koret, og ved koncerter forsøges det at integrere det enkelte kirkerum og dets unikke karakter i selve musikoplevelsen. Udover medvirken ved højmesser og almindelig koncertvirksomhed har koret også specialiseret sig i kirkemusicals, særdeles velegnet til opførelse ved børne- og familiegudstjenester.

På korets faste repertoire står:

”Skabelsen” – en lovprisning af skaberen og det skabtes skønhed og mangfoldighed (koncertprogram     ”Manden i træet” (lille kirkespil af Egil Hovland om Zakæus)
”Simeons Åbenbaring” (Julemusical)

Halfdan Rasmussens ABC

Booking af koret
Ønsker man at bestille en koncert med Tersløse kirkes børne- og ungdomskor, kan man henvende sig til korleder Lea Schmidt Daescu: leadaescu@yahoo.com

Ønskes en koncert i forårssæsonen er booking nødvendig inden 1. november.
Ønskes en koncert i efterårssæsonen er booking nødvendig inden 1. juni