Handlingsplan for Menighedsplejen i Tersløse - Skellebjerg - Niløse pastorat.

 

HOLD HOVEDET KOLDT - OG HJERTET VARMT

Vi ser det som vigtig at vi drager omsorg for vores medmenneske, bevarer overblikket, skaber tillid og hjælper, hvor vi kan, til gavn og glæde for både giver og modtager.

Dianalund menighedspleje arbejder ud fra den kristne tro og det kristne menneskesyn, der fremhæver det enkelte menneskes værdi som skabt i Guds billede. Menighedsplejen har følgende grundlag for det arbejde og de fællesskaber vi gerne vil bygge op:

    • · barmhjertighed
    • · omsorg
    • · rummelighed
    • · ligeværdighed

 

I menighedsplejens virke tilsigtes åbenhed og imødekommenhed over for ethvert menneske uanset etnisk, kulturel eller religiøs baggrund. Arbejdet udføres forankret i den lokale menigheds fællesskab og er åbent for alle interesserede.

Der arbejdes på at oplyse om menighedsplejens virke og om diakoniens nødvendighed i vor tid og på vor egn med henblik på at opmuntre stadig flere til at engagere sig i menighedsplejens arbejde.

 

Diakoni skal forstås – diakoni skal udføres.

 

Dianalund menighedspleje tilslutter sig Samvirkende Menighedsplejer der er en landsdækkende folkekirkelig-social omsorgsorganisation med over 100 års erfaring.                                                                                 Organisationens hovedformål er sognediakoni, idet Samvirkende Menighedsplejer inspirerer sognene til udvikling af diakonale omsorgsopgaver og yder støtte/service til igangsætning og opretholdelse af disse opgaver. De første fokusområder i Dianalund menighedspleje bliver: 1) Juleaften 2011  2) Stand i Dianalundcentret  3) Ledsagertjeneste

 

Økonomi . Der arbejdes på at opbygge et rådighedsbeløb ved at:

- få del i kollekter i kirkerne

- modtage et fast årligt beløb fra menighedsrådet.                                                                  

 - søge offentlige instanser og midler fra fonde.

- lave projekter som det offentlige giver midler til.

- skabe mulighed for at der kan tegnes personligt medlemskab.

- arrangere støttearrangementer

- at kunne modtage gavebidrag

 

Ledelse. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, valgt lokalt ud af de aktive i Tersløse-Skellebjerg- Niløse pastorat ud fra de vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen samt de retningslinjer der ligger i den indgåede samarbejdsaftale mellem Dianalund menighedspleje og Samvirkende menighedsplejers landsorganisation.

                                                                           Mvh  Bestyrelsen