Sognets kirker

TERSLØSE Kirke:

 

Folkets kirke
Tersløse kirke er en af fire kirker i Dianalund, der er en del af Ringsted-Sorø provsti, som igen er en del af Roskilde Stift. Tersløse Kirke tilhørte fra 1674 Tersløsegård, indtil den som en del af baron Holbergs testamentariske gave blev overdraget til Sorø Akademi i 1754. I 1947 overgik kirken til selveje.

Kirken ligger i den vestlige side af landsbyen, vest for Tersløsegård, på faldet af en bakke, hvorfra man frit kan nyde udsigten mod vest og nord. Syd for kirkegården løber landevejen, der går fra Sorø til Kalundborg og mod østen finder man vejen til Dianalund.

Kirken har 247 siddepladser og er et langhus bestående af et romansk skib fra 1100 tallet, en sengotisk østlig forlængelse samt 3 sengotiske tilbygninger. Omkring 1400 blev skibet forhøjet og overhvælvet. Koret har en fin etagedelt blændingsdekoration og i nord en dør, som blev tilmuret i 1893.

Vinduerne, våbenhusets taggavl og tårnets østgavl er fra en restaurering i 1864-65. I våbenhuset er  en gravsten over Erik Bille og hustruen Sofie Rudsdatter og over datteren.

I 1973-74 blev kirken restaureret
Alterbordet ved østvæggen blev udskiftet og anbragt mellem indgangen og sideskibet, så alle kan se både alteret og prædikestolen..
Der kom nye kirkebænke. Kirkegængerne kom til at sidde med ansigtet mod vest og ikke mod øst.

Orgel: Kirkens orgel er et Marcussen orgel fra 1974 med 8 stemmer.

Vejkirke: I 2020 fik Tersløse Kirke status af vejkirke. Det betyder at kirken året rundt kan besøges af turister og alle interesserede tirsdag-onsdag-torsdag mellem kl. 8 og 15.

SKELLEBJERG  Kirke

En landsbykirke i Dianalund
Skellebjerg Kirke er en af fire kirker i Dianalund, der er en del af Ringsted-Sorø provsti, som igen er en del af Roskilde Stift. Skellebjerg Kirke tilhørte fra 1675 Tersløsegaard og blev i midten af 1700-tallet overdraget til Sorø Akademi, som en del af Holbergs testamentariske gave. I 1934 overgik kirken til selveje.

Kirkerummet
Skellebjerg Kirke er placeret i den vestlige udkant af den oprindelige landsby, som voksede op tæt omkring kirken. I dag er placeringen lige syd for landevejen fra Sorø til Kalundborg. Terrænet giver en god udsigt til kirken og fra kirken mod det omkringliggende land mod syd.

Kirken består af kor med apsis samt skib, opført som et samlet anlæg, muligvis endnu i 1100-tallet. I senmiddelalderen blev der tilføjet et våbenhus (der blev ombygget 1862) og tårn med sekundært trappehus. Det nygotiske ligkapel af røde munkesten og med kamtakkede gavle er opført i samme stilart som andre af områdets kirker.

Som de andre kirker i Dianalund spiller Skellebjerg Kirke til stadighed en vigtig rolle i indbyggernes liv, fra vugge til grav

 

Niløse Kirke


Ligger i er af Sjællands mindste sogne. Kirken bestod af romansk skib og kor af kampesten, med hjørner af tildannede kvadre. Den blev på grund af forfald så stærkt ombygget i 1847, at kun vestre del af skibet er bevaret. Triumfbuen, det romanske kor og de i sengotisk tid indbyggede hvælv blev helt nedrevet. Skibet blev forlænget mod øst, fik nyt kor og nye hvælv indbygget, 1 i koret og 3 i skibet.

Det lave tårn i vest er sengotisk og af munkesten, men stærkt ombygget i 1865, ligesom våbenhuset.

Den oprindelige altertavle, maleri fra 1865 med ”Kristus i Getsemane” – i en samtidig nygotisk ramme.

Prædikestolen fra 1800-tallet. I våbenhuset ses 2 gravsten.

Kirken har i 2019/2020 gennemgået en total indvendig renovering med bemaling af inventar, prædikestol samt opsætning af ny altertavle malet af kunstneren Adi Holzer

 

Våbenhuset er ligeledes restaureret i forbindelse med skifte fra olie- til nyt gasfyr. Samtidigt blev indkøbt

krusifiks af kunstneren Niels Helledie fra Skagen. I våbenhuset findes opdateret præstetavle fra 1536. Judith Kobbeltvedt Madsen er første kvindelige præst i Niløse Kirke.

 

 

 

 

 

Filadelfia Kirke

 

Kirken blev opført i 1911 i nyromansk stil tegnet af Dianalunds grundlægger Adolph Sell og dennes bror arkitekt Erik Sell. Kirken består af et langhus med tårn og indgang mod vest. Mod øst er opført et sakristi. Ved siden af kirken står et lighus med glasmosaikker i vestvinduet.

Kirken blev gennemgribende restaureret indvendigt af Holger Jensen i 1966. Kirkerummet præges af lyst fyrretræ i minimalistisk stil, inspireret af Holger Jensens forbilleder Mies van der Rohe og Frank Lloyd Wright samt japansk tempelbyggeri, det sidste ses bl.a. i de forgyldte endestykker. Altervæggen prydes af et relief, Den gode hyrde, tegnet af arkitekten. Alteret har et vævet antependium, udført af Hanne Klamer Petersen efter 1978. Syd for alterpartiet står den enkle døbefont, bag døbefonten er ophængt en billedrulle med kornaks, hvilket kan minde om de japanske nicheudsmykninger.