About us

Gudstjenesteliv

Gudstjenesteliv

Udover de almindelig søndags gudstjenester har vi en række særgudstjenester i løbet af året:

 

Teatergudstjenester
Kyndelmisse gudstjeneste
Familie gudstjenester
B.u.s.k. (Børn unge sogn kirke)
Fastelavn med tøndeslagning
Spejderparade
1. søn i advent, med efterfølgende frokost og juledekorations kreation
Palmesøndag m. teater
Skærtorsdag  med efterfølgende spisning
Påskenat - musikgudstjeneste
Passionsgudstjeneste langfredag
Allehelgen

Høst gudstjenester. Herunder:

  • Høst i Skellebjerg- som er en klassisk høstgudstjeneste, hvor vi mødes inden og spiser morgenbrød sammmen
  • Mostgudstjeneste i Niløse - hvor vi ofte er i præstegårdshaven og moster æbler
  • Høstmarked Tersløse - hvor vi har loppemarked og auktion

 

 

Hvad kan du som frivillig

Til almindelige højmesser kan du hjælpe med at lave kirkekaffe, og til særgudstjenester er der ofte brug for en hjælpende hånd, med opsætning og efterfølgende oprydning. Det kan også være at lave en æblekage til høstgudstjeneste, eller være med til at styre tøndeslagning til fastelavn så ingen kommer til skade. Det kan være at stå for at dele boller ud til børnene, eller smøre morgenbrød. 

 

Billede fra fastelavnsgudstjeneste i Tersløse kirke