Musikalsk Legestue

 

Musikken kan noget som ingen anden aktivitet kan. Musikken er fri for konkurrence, præstation og hierarki. I Tersløse Musikalske legestue handler det om musikken og børnene! Her er plads til jubel og til gråd. Til bleskift og til amning. 

Formålet er at udvikle børnenes umiddelbare glæde ved at synge, spille, danse og lytte til musik.

Jeg ønsker også at udvide børnenes repertoire af sange og remser. 

At vi så samtidig udvikler stemmebånd og øre, udvikler motorik, sansning, koordination, hukommelse, fantasi og koncentration samt sociale færdigheder er bare et kirsebær på toppen!

Jeg glæder mig til en masse gode timer med musik og leg. Husk madpakken som indtages efter 40 minutters musik. Efterfølgende er der plads til leg før vi tager afsked.

Legestuen er primært lagt an til de 0-6 årige. 

Man tilmelder sig 8 ugers musik af gangen. Første periode ligger onsdage 10.00-11.45 i ugerne 33-40.

I er altid velkomne til at kontakte Sine på 27307199 for at høre nærmere.   musikalsk legestue