Konfirmation

I Tersløse-Skellebjerg-Niløse Kirker konfirmeres elever fra Holbergskolens 8. klasser. Ældre elever må gerne følge konfirmationsundervisningen.

Konfirmationsforberedelsen foregår i Tersløse Sognegård.

Man skal være døbt for at blive konfirmeret, men man skal ikke være døbt for at deltage i konfirmationsforberedelsen. Hvert år er der konfirmander, der bliver døbt inden eller ved konfirmationen – efter de har fulgt konfirmations-forberedelserne. Det er frivilligt i hvilken af Pastoratets tre kirker man vil konfirmeres fra. Men undervisningen foregår altid i Tersløse Sognegård.

Mere information om undervisningen forefindes under menupunktet: konfirmander