Vielse og velsignelse

Ønsker man at blive viet eller kirkeligt velsignet i kirken, skal man først kontakte kordegnen eller en af præsterne for at aftale dato og klokkeslæt.

Vielsessamtale

Parret og præsten som skal forestå vielsen skal lære hinanden at kende. Dette sker ved en vielsessamtale, et par uger før vielsen, hvor parterne taler sammen, blandt andet om den kommende vielse. Det vil blandt andet sige at man spørger ind til hinanden, aftaler de praktiske omstændigheder og finder 4 salmer (normalt taget fra Den Danske Salmebog) til selve vielseshandlingen.

Musik

1) Man må gerne medbringe en musiker udefra, som spiller et stykke undervejs. Musikken skal dog godkendes af præsterne først

2) Organisten og sanger er kun forpligtet på salmebogen, men man kan forhøre sig om de kan spille noget andet. I så fald, skal sangen godkendes og brudeparret sørge for noder til sanger/organist. Tjek gerne op på det minimum en måned før.

3) Kirken har en boomblaster, som kan afspille fra iphone eller cd. Så det er også en mulighed. Igen skal nummeret godkendes af præsten

Prøvelsesattest

Ved en vielse skal man bestille en prøvelsesattest på www.borger.dk , som afleveres til kordegnen i det sogn vielsen skal foretages i. Attesten må ikke være mere end 4 måneder gammel på vielsesdatoen. Kordegnen skal  derudover have navne og adressen på 2 vidner til vielsen. Disse vidner skal være med til vielsen, og de skal være over 18 år og være kristent døbt.

Vielse i det fri

Ønskes vielse i det fri (udenfor kirkerummet) rettes henvendelse til den præst der ønskes for aftale af tid og sted m.v. Derefter rettes henvendelse til Kirkekontoret (kordegnen) i det sogn vielsesadressen hører til for vejledning og registrering af vielsen.

 

Navneændring i forbindelse med vielse

Ønskes navneændring (navnefællesskab) skal ansøgning ske via www.borger.dk - husk hvis begge parter ønsker ændring skal begge søge hver for sig og der skal underskrives via nem.id.

 

Partnerskab

Ønsker man en velsignelse af et registreret partnerskab skal man kontakte præsten. I Roskilde stift er der åbnet mulighed for at velsigne et registreret partnerskab, dog har den enkelte præst ret til at frabede sig det.

Fotografering

Det er tilladt både at fotografere og filme i begyndelsen og slutningen af gudstjenesten – det vil sige under dåbsbarnets- og brudeparrets indgang og udgang i kirkerummet. Evt. kan det aftales at man har én fotograf med, som også kan tag billeder under vielseshandlingen..

Begge præster stiller dog gerne hver især op efterfølgende fotografering med – eller uden følge