Navngivning / -ændring

Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske enten ved dåb eller ved navngivning. Skal barnet ikke døbes, eller ønsker forældrene at vente med dåben, kan barnet navngives. Det sker ved anmeldelse på borger.dk. Barnet skal have mindst et fornavn og et efternavn.

Den Danske Navnelov

Ny navnelov gældende fra 1. april 2006. De vigtigste ændringer ved den ny navnelov er bl.a.:

At man nu kan antage alle efternavne, der bæres af mere end 2000 personer og dermed er frigivet af kirkeministeriet, dvs. fx Hansen, Jensen eller Skov, men fx ikke Agerskov eller Grønhøj.
At man kan antage sin samlevers efternavn, selvom dette ikke er frigivet. Det forudsætter dog, at man har levet sammen i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år eller har børn sammen, samt at samleveren samtykker.
At man kan slette sit efternavn og antage sit mellemnavn som efternavn, selvom det ikke er frigivet.
At man kan antage stedforældres eller plejeforældres efternavn.

Derudover gælder følgende:

Fornavne skal være godkendt af kirkeministeriet.
Efternavne kan være forældres, bedste-, olde- eller tipoldeforældres efternavn, – evt. to af disse efternavne sammenføjet med en bindestreg. Desuden kan et nyt efternavn antages, hvis det er frigivet.
Mellemnavne kan på samme måde være forældres, bedste-, olde- eller tipoldeforældres mellemnavn og efternavn, dog ikke med bindestreg.

Desuden kan et nyt mellemnavn antages, hvis det er frigivet.

Familiestyrelsen offentliggører en gang om året en liste med efternavne, der bæres af mere end 2000 personer og dermed er frigivet.

Link til navngivning: www.borger.dk

Link til navneændring: www.borger.dk

Link til navneændring på bryllupsdagen: www.borger.dk