Fødsel og dåb

Alle nyfødte børn skal registreres hos kordegnen i det sogn, hvor moderen har bopæl, senest 14 dage efter fødslen.

Fødslen bliver anmeldt af jordmoderen. Barnet bliver ved registreringen automatisk tilmeldt Folkeregistret og får et cpr. nr. og sygesikringskort.

Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed. Skal I inden 14 dage anmelde det på borger.dk omsorgs- og ansvarserklæringen vil elektronisk blive sendt moderens bopælssogn, efter signering med Nem-id af både mor og far. Der vil komme en mail til ikke anmelder, hvori der er et link til godkendelse med Nem-id.

Du kan anmelde omsorgs- og ansvarserklæringen ved klik på dette link.

www.borger.dk

 

Dåben foregår normalt i det sogn, hvor forældrene bor, eller i et sogn, som de har særlig tilknytning til. Dåben aftales med kordegnen eller en af præsterne og finder normalt sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste.

Inden dåben skal dåbsforældrene tale med den præst, der skal døbe barnet. Man kan der tale om dåben, om kristendommen, kirken, livet, om det at blive forældre og andet.

Til barnedåb skal man bruge fulde navne og adresser på min. to faddere. En evt. gudmor eller gudfar (den der bær barnet) er også fadder, og dåbsforældrene kan også selv være faddere. For at være fadder skal man være døbt og over konfirmationsalderen. Det er altså ikke et krav, at faddere skal være medlem af folkekirken. Fadderne er vidner til dåben og forpligter sig ligesom forældrene på den kristne dåbsoplæring, særligt hvis forældrene går bort inden barnet vokser op.

Som udgangspunkt kan vi, i søndagsgudstjenesen,  have 1 dåb kl. 9.00 og 2 dåb 10.30, alt afhængig af størrelsen på følget. Vi har små middelalderkirker hvilket begrænser hvor mange der kan være i rummet.

Lørdagsdåb

Nogle gange om året tilbyder vi lørdagsdåb. Grundet pladsen i vores tre kirker, kan der højest være tre dåbskandidater per lørdagsdåb.

Der er fire lørdagsdåb om året fordelt på vores kirker. De ligger første lørdag i måneden kl.11.00.

Kontakt kirkekontoret for mere info.

Februar i Skellebjerg

Maj i Tersløse

September i Niløse

November i Tersløse

Fotografering

Det er tilladt både at fotografere og filme i begyndelsen og slutningen af gudstjenesten – det vil sige under dåbsbarnets- og brudeparrets indgang og udgang i kirkerummet.

Begge præster stiller dog gerne hver især op efterfølgende fotografering med – eller uden følge.

Man bedes respektere disse regler.